Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog yazgımızda kadem baş parmağında pıtrak görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Bukanak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun gayrı bölgelerine bakarak daha katışıkşıktır. Temelparmak ise ayak tabanığın hem yeterince müteharrik olan kısmıdır hem de yere aktarma edilen kuvvetin devir devir %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Temelparmakta yaşanan her türlü rahatsızlık, günce hayat kalitesinde önemlice bozukluğa tarik açabilir. Halluks Valgus; günümüzde tedricen mütezayit bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bediiyat görünümünü bozan, vecalı ve akut bir kadem başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanımlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük mazmunı itibariyle kadem başlangıçparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri de bâtınermektedir. Temelparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor ker sağlayan bir saf intrensek sandık mevla olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli bastırık nâkil gestaltsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği katkısızlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine sınırlanmışdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bukanak, evrimsel değişiklikler esnasında omurga fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu değişiklikler sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın münasebetsiz işçiliklevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki üs nedenin ayakkabı alışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir antraktştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda olağan nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve kadem ön bölümünün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun gayrı intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal emraz, hassaten başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Temelı antraktştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha pıtrak görünmesine nazarıitibar çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok bayanların erkeklere bakarak daha bir araba sivri uçlu ev, topuklu ayakkabı giymeleri evetğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı