Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı toplum içinde değeri olan , kudret, tutum ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara nazaran insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; kişinin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğteamülme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanımı gestaltlabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin lakinçlarına yakışır ) bileğteamülme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık nazaran;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, kişinin davranışlarının mergup yönde bileğteamültirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğteamülme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç bel kemiği öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim lakinçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı kül kültürler bağırsakin özdeşdır. Yalnızçların içinde ne olduğu ve öğrenme bağırsakin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre nazaran bileğteamülebilir, lakin sürecin doğkakımı bileğteamülmez.

Eğitim kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince birokkalı filozof ve pedagog, eğitimin ne olduğuna üzerine farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen standart tanımı şudur: Eğitim, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğteamülikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime üzerine bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğteamülikliği” ve “müddetç” kadar kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim, âdem evladı bağırsakin hayat boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere yakışır olabileceği kadar istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin teamülletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kadar gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim merkezleri kadar mekânlarda verilen eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim yürütmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir tasavvur ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise bizatihi gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir düzenek olarak ele düzenındığında ise eğitim sisteminin üç bel kemiği ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Memba; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel kadar fiziksel unsurlardır. Süreç; mektep içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, mezuniyet, sınav neticeları kadar mergup davranış bileğteamüliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko